Personel Seçimi

Güvenilir ve Nitelikli Personel…
Kişisel güvenlik araştırması ve seçim kriterlerimiz doğrultusunda yoğun eğitim sürecini de göz önüne alarak personel seçimini niteliğine göre 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununun yönetmeliklerine uygun ve İçişleri Bakanlığının Onayladığı personeller istihdam edilecektir.
Kişilik Testleri ve iki aşamalı görüşmenin ardından adayların fiziksel olarak görevlerinin gerekliliklerini yerine getirebilecek yeterlilikte personelleri istihdam ediyoruz.
Adayları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği Sağlık taramalarını İş Yeri Hekimimiz tarafından yapılarak sağlık raporu doğrultusunda Fiziksel ve Ruhsal Yeterliliklerini tespit ederek istihdam ediyoruz.
Aday seçimleri sonucunda firmanızda görev alacak personel niteliği ne olursa olsun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Yönetmelikleri doğrultusunda gerekli İş Güvenliği Eğitimlerini aldıktan sonra firmanızda sizlere hizmet sunmaya başlamaktadır.

GÜVENLİK ARAŞTIRMASI
Hiçbir kişisel güvenlik araştırması sistemi yüzde yüz güvenli olmamakla birlikte, personelimizin güvenilirliğini onaylatacağımız her sistemi kullanarak geniş bir geçmiş araştırması yapmaktayız.
Araştırmada kullandığımız bazı temel yöntemler şunlardır:
Eski işyerlerinden sözlü ve yazılı referans alınır,
Yaşadığı çevre araştırması ile sosyal durumu incelenir,
İş hayatındaki “çalışılmayan” dönemler araştırılır,
Sosyal Ağlar Üzerinden kişisel araştırmaları yapılır.
PERSONELİN SÜREKLİLİĞİ
Şirket felsefesi gereği hedeflerimiz ve amaçlarımızın tüm personele açıklayarak personel sirkülasyonumuzu minimize etmeyi amaçlamaktayız.
Amacımız personel değişimini mümkün olan en az seviyeye indirmektir.
Sunumumuzda yer alan çalışma şartları ve ücretler iş gücü niteliğine göre pazarın dikkatli incelenmesiyle ortaya konmuş, istenen yeterlilikte bir Güvenlik Ekibinin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
ÜNİFORMA
Personelin verdiği hizmetin niteliğine göre üniforma ihtiyaçları değişmekte olup, şirketimiz tarafından genel olarak verilen yıllık temel üniforma ihtiyacı aşağıdaki gibidir.
Gömlek veya T-shirt 4 Adet
Pantolon 2 Adet
Kravat 2 Adet
Mont 1 Adet
Ayakkabı 2 Çift
Kışlık koruyucu giysiler tarafımızdan temin edilmektedir.